Khi không có quy luật thì người ta sẽ tự làm nên quy luật
Khi không có quy luật thì người ta sẽ tự làm nên quy luật. Và một số sụp đổ nghiêm trọng về tài chính, doanh nghiệp hay các mối quan hệ xảy ra đơn giản vì những người có thiện chí đã tham gia với những quy luật khác nhau. Vì lẽ đó, những kết… (0 comment)
2
Chat với NiNo